6 lutego 2017 admin 0Comment

Zamek Chojnik, wzniesiony na granitowej skale na wysokości 627 m n.p.m., od stuleci jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na Dolnym Śląsku.

Najstarsza część górnego zamku najprawdopodobniej została zbudowana przez księcia Bolka II świdnickiego w latach 1353- l364. W 1364 roku książę, w zamian za pożyczkę potrzebną do zakupu Dolnych Łużyc, przekazał zamek w zastaw Thimo von Colitzowi. Ten następnie odsprzedał go cesarzowi i królowi Czech, Karolowi IV Luksemburskiemu. Niebawem jednak książę Bolko II odkupił Chojnik. Od 1381 roku, za sprawą wdowy po Bolku, księżnej Agnieszki, Chojnik stanowił własność rycerza Gotsche Schoffa II, protoplasty rodu Schaffgotschów,

Warownię rozbudowano w pierwszej połowie XV wieku o przedbramie i dziedziniec północny. Zewnętrzny obwód warowny został wzniesiony w XVI-XVII wieku. Po pożarze w 1675 roku twierdza została opuszczona, a siedziba rodu przeniesiona do Cieplic. W 1848 roku ruinę zamku poddano konserwacji, przeznaczając przebudowaną w stylu neogotyckim basteję na schronisko turystyczne. Również wakacje Hiszpania oferuje także z możliwością zwiedzania tak wyjątkowych zamków.

Obecnie charakterystyczna bryła zamku widnieje w logo Karkonoskiego Parku Narodowego. Chojnik składa się z gotyckiego właściwego zamku górnego, który położony jest w południowej części kompleksu. Przylega do niego od północnego wschodu dziedziniec północny, stanowiący trzon renesansowej budowli oraz położony na zachód od niego dziedziniec dolny o pierwotnej funkcji gospodarczej. Tędy prowadzi wejście na teren zamku.

We wschodnim narożniku zamku znajduje się wysoki, cylindryczny stołp (wieża ostatniej obrony). Po przeciwnej stronie podwórza położony jest dwukondygnacyjny budynek mieszkalny. Górny zamek łączy się z dolnym dziedzińcem poprzez czworoboczne przedbramie pochodzące z pierwszej połowy XV wieku. Na dolnym dziedzińcu zachowały się relikty zabudowy mieszkalnej, wieża głodowa, kamienny pręgierz oraz wykute w skale cysterny przeznaczone na zbieranie deszczówki. Do dziedzińca zamku dolnego od zachodu przylega dziedziniec przedzamcza poprzedzony wieloboczną siedemnastowieczną basteją z budynkiem bramnym. Od północy przylega do niego cylindryczna basteja wzniesiona w 1560 roku i mieszcząca obecne małe schronisko.